ADOLESCENTENGROEP

Leeftijd: 14 tot 18 jaar (eventueel verlengbaar onder voorwaarden )
Geslacht: Gemengd

Maximum aantal begeleide kinderen of jongeren:
9 adolescenten ( uitzonderlijk 10 )

Locatie: Van Bladelstraat 30

3020 Herent

016/233.482

herent@monterosa.be

Specifieke accenten i.v.m. de begeleiding (zie ook pedagogisch profiel):

Gestructureerde groep waar ook plaats is voor warmte en huiselijkheid.
Expliciet aanleren van sociale vaardigheden, naast practische vaardigheden. Zelfstandigheidstraining aangepast aan de leeftijd, met een duidelijk accent m.b.t. het verstevigen van de ik-functies.
Expliciete gezinsgerichte werking op maat: aanbod van de gezinsbegeleider wordt afgestemd op de nood en het eigen ritme van de ouders én de jongere. Samen op zoek gaan naar de plaats die zij in elkaars leven kunnen en willen opnemen.
Expliciete samenwerking met externe instanties: school, vrije tijd, …
Emancipatorisch werken: op een constructieve manier leren omgaan met problemen en moeilijkheden, samen zoeken naar oplossingen, experimenteerruimte aanbieden, leren om zelf invloed te hebben op hun leven, eigen verantwoordelijkheid opnemen, …
Zorg op maat (gedifferentieerd werken): het aanbod afstemmen op de individuele mogelijkheden en groeikansen van de jongere. Met de jongere op zoek gaan naar zijn/haar weg in het leven.

FOTO’S HERENT