DE SHELTER

 

Vlaams Brabant was, naast Oost-Vlaanderen, de enige provincie in Vlaanderen waar jonge moeders (en vaders) met kinderen niet konden opgevangen worden. Er was namelijk geen centrum voorhanden in de regio. Jonge moeders (en vaders) of zwangere tieners, die niet thuis konden opgevangen worden en extra ondersteuning nodig hadden, hadden de keuze om of hun kindje niet te houden of te verhuizen naar een centrum voor integrale gezinszorg (CIG) in een andere provincie, ver van hun eigen familie en vrienden.

Sinds jaren is er in Leuven een werkgroep die de noden van deze jonge kwetsbare ouders en jonge kinderen in kaart brengt en samen op zoek gaat naar oplossingen. Al snel werd er duidelijk dat de tekorten zich vooral situeerden op twee vlakken:

  • Een opvang voor tienerouders (jonge kwetsbare ouders)
  • Een residentiële opvang voor zeer kleine kinderen, daar waar het thuismilieu op dit moment, hopelijk tijdelijk, voor deze kinderen absoluut niet veilig is.

Sinds april 2013 is er dan eindelijk een goedkeuring gekomen vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn om ook in Vlaams Brabant een CIG op te starten, DE SHELTER. Samen met de VZW De Wissel en de VZW Amber is de VZW Monte Rosa dan ook zeer enthousiast ingestapt is dit project en sinds mei 2013 zijn de eerste jonge ouders in (ambulante) begeleiding.
Sinds 1/1/2014 is de Shelter erkend als CIG ( centrum voor integrale jeugdzorg ) binnen het Agentschap Jongerenwelzijn, met 15 modules contextbegeleiding en 5 modules verblijf. De modules verblijf worden voorzien in het Shelterhuis op de Tervuursesteenweg en sinds mei 2014 in twee studio’s, gebouwd in het “zusterhuis” van het domein in Kessel-Lo. Het eerste gezin verblijft er sinds half mei !

Contactpersoon;

Mithymna Corke

Tervuursevest 176
3000 Leuven
0474-88 78 34

info@deshelter.org

http://www.ambervzw.be/projecten/de-shelter/