ERKENNING:

Organisatie die volgende modules aanbiedt:

Module verblijf: 54

Module contextbegeleiding basisintensiteit: 57

Module contextbegeleiding autonoom wonen basisintensiteit: 6

 

SUBSIDIËRENDE INSTANTIE:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

ALGEMENE DOELGROEP:

Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar (eventueel verlengbaar onder voorwaarden ) uit problematische opvoedings- of leefsitiuaties.

Voorkeur aan gezinnen uit de regio.

Niet rechtstreeks toegankelijk , dus alleen via de toegangspoort van integrale jeugdzorg (zie opnamebeleid).

Bij voorkeur een minimale motivatie van kinderen, jongeren en ouders, zeker bij +18j.

 

Contra-indicaties;

  • GKRB ( gestructureerde kortdurende residentiële begeleidingen ). Jongeren uit gemeenschapsinstellingen mogen wel een opnamevraag stellen maar dan niet onder een het GKRB-statuut.
  • Problematisch gebruik van genotsmiddelen en/of verslavingsproblematiek ( wel experimenteergedrag ).
  • Uitgesproken psychiatrische problematiek.
  • Ernstige gedrags-of emotionele problematiek ( bv.veiligheid niet kunnen garanderen , veel meer structuur of therapeutisch handelen nodig, wanneer advies MPI of behandeling is ,….).
  • Kinderen en jongeren met een uitgesproken handicap en waarvoor een speciale omkadering (begeleiding, hulpmiddelen,…) nodig is en die daardoor niet kunnen functioneren in de groep(structuur) of huidige infrastructuur.
  • Jongeren die geen dagbesteding hebben en absoluut niet gemotiveerd zijn om hier stappen te ondernemen.

 

AFDELINGEN:

  • 2 verticale groepen (+ 3 jarigen) te Kessel-Lo
  • 1 verticale groep (+ 3 jarigen) te Deurne ( de Vlieger )
  • 1 adolescentengroep, met 2 studio’s (+ 14 jarigen) te Herent
  • 1 TCK, met studio’s (+ 17 jarigen), zij doen ook de begeleiding van CB AW ( +17-jarigen)