Geschiedenis De Vlieger

 

Op 6 september 1975 werd een schrijven gericht aan het Ministerie van Justitie, dienst voor Jeugdbescherming, met de vraag om het toenmalig gastgezin opgericht in april 1973 onder Pater Van Hove, Rijmenam te erkennen. De reden van deze aanvraag: wijzigingen in voorwaarden voor gastgezinnen.
Op 04.09.1975 kreeg men de voorlopige toelat

ing om het al bestaande te erkennen met de opname van 5 minderjarigen, beschermd door de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming. De jongeren verbleven in de organisatie onder de benaming ”tehuis voor werkende meisjes” gevestigd op de Drakenhoflaan te Deurne (Antwerpen). In 1988 werd de naam gewijzigd in “Home Drakenhof”, voor 5 jongeren van 14 tot 21 jaar en studerende jongeren.

Op 1 januari 1991 werd de vzw Jeugdzorg van de Zusters der Christelijke Scholen, afdeling Home Drakenhof, officieel erkend.
In 1991 trokken de vrijwilligers, namelijk de inwonende zusters, zich terug uit de werking.
Op 1 januari 1993 werd Home Drakenhof erkend door het Ministerie, bestuur Bijzondere Jeugdbijstand, voor 5 jongeren.
Op 1 januari 1995 kreeg de vzw een erkenning voor de begeleiding van 10 jongeren. Het huis werd aangepast om ook de mogelijkheid van kamertraining te voorzien.

De aanvraag om te mogen uitbreiden naar een erkenning met 13 plaatsen en de mogelijkheid voor 2 BZW-begeleidingen, werd, sinds 1996, herhaaldelijk gesteld, later ook met de vraag voor opname van 3-18 jaar, voor zowel jongens als meisjes.
Op 11 februari 2004 kwam er dan eindelijk de erkenning voor 13 kinderen van 3-18 jaar jongens en meisjes.
Op 6 mei 2002 werd de naam van de vzw gewijzigd in “Jeugdzorg Zusters van Vorselaar” en was ingeschreven op Markt 19, 2290 Vorselaar. 12 mei 2005 werd de naam gewijzigd in De Vlieger i.p.v. Home Drakenhof. De vzw kwam op het adres van De Vlieger in de Drakenhoflaan.

Op 20 maart 2009 werd de vzw erkend voor 15 jongeren.

Op 31 december 2013 werd de vzw De Vlieger ontbonden. Zij werd op 1 januari 2014 een afdeling van de vzw Monte Rosa, Jeugdzorg van de Zusters der Christelijke Scholen. De afdeling De Vlieger behield haar afzonderlijke directie en eigen operationele werking.