Voedende wortels

Monte Rosa wil beginnen met een nieuw project genaamd “Voedende wortels”.

Het project is een verderzetting van het volkstuintjesproject ‘Samen tuinieren in Monte Rosa’. Een 15-tal gezinnen hebben een volkstuintjesproject op het domein van Monte Rosa en dit nu al verschillende jaren. De samenwerking tussen hen en Monte Rosa is erg fijn. Via dit nieuw project zouden we deze samenwerking willen intensifiëren door vooral de doelgroep van Monte Rosa (de begeleide kinderen jongeren en hun gezinnen) meer te betrekken. Nu gebeurt dit eerder occasioneel.

Onze doelgroep gaat over de verschillende generaties heen.

Zo willen we al de kinderen en jongeren van onze organisatie bereiken. Bij deze groep ligt de leeftijd tussen de 3 en 20 jaar.

Daarnaast willen we ook de context van de kinderen en jongeren maximaal betrekken. In de eerste plaats ouders en broers/zussen, maar we willen deze laatste groep uitbreiden tot iedere persoon die voor dit kind of deze jongere belangrijk is: tantes en nonkels, grootouders, vrienden, buren, …

Ook willen we de buurt  en verenigingen (scouts, school,…) betrekken door bv. samen activiteiten te organiseren, door hen uit te nodigen op een open deur in dit kader, door de school toegang te geven tot het domein tijdens schooluren, … (nog verder uit te denken en te bespreken met de partners). De samenwerking binnen de buurt en met de parochie verloopt heel vlot. We willen gebruik maken van deze samenwerking en haar via dit project versterken.

We willen de begeleide kinderen en jongeren en hun context op die manier meer betrekken bij onze moestuin en bij de natuur op ons prachtige domein. Dit omdat we ervan uitgaan dat buiten en in en met de aarde bezig zijn, bijdraagt aan hun psychosociale ontwikkeling.

Voedende wortels bieden is oa heel concreet je eigen voedsel kweken, maar moet ook breder gekaderd worden; terug naar de natuur en het deel van ons menszijn dat hiermee verband houdt. Kinderen, jongeren en hun context zich beter laten ‘aarden’ door meer voeling te hebben met de natuur, de aarde en met de oorsprong van voedsel.

Ook het verbindend werken door samen met anderen (ouders, vrienden, buurt, school, …), in de natuur dingen te doen, is een belangrijke doelstelling.

We willen dit project dan ook gebruiken om de werking van de volkstuintjes op een duurzamere manier te integreren in de werking en de (pedagogische) doelstellingen van Monte Rosa.

Basisprincipes van het project: 

Natuur en tuin samen: de bestaande moestuin en het bestaande bos (met respect voor het parkgebied) meer in elkaar laten overvloeien door een ‘permacultuur voedselbos’ vorm te geven.We willen in een volkstuin voedsel kweken met respect voor het land en voor de mens.

Wat het tuinstuk betreft wil dit zeggen dat er wordt bekeken hoe we een zo gebruiksvriendelijk mogelijke tuin kunnen vormgeven, hoe we rekening houden met de natuur uit de omgeving (bv. hoe we natuurlijke vijanden van pestsoorten kunnen aantrekken). We willen de ecosystemen tuin en bos dus leren kennen en gebruiken en hen niet ontregelen door bijvoorbeeld met insecticide niet alleen de plaag maar ook de vijand van de plaag uit te roeien, waardoor de plaag snel opnieuw kans krijgt.

Wat het sociale stuk betreft worden de principes van sociale permacultuur en van ‘natuurverbinding’ ook ingezet om de gasten (kinderen en jongeren) beter bij het project te betrekken.

We willen dat dit project zoveel mogelijk iets van de jongeren zelf wordt. We willen hun stem dan ook van in het begin horen en hun betrekken bij de verdere uitwerking.

We zullen stap voor stap beginnen en trachten iedereen zo warm mogelijk te krijgen voor het project. We stellen bewust geen einddoel voorop. Aangezien we het zoveel mogelijk van de kinderen en jongeren en hun context willen laten komen, willen we het “eindproduct” zoveel mogelijk open laten.

Op FB is het project te vinden onder de naam “Voedende wortels Monte Rosa”.