Contextbegeleiding - Laagintensief


Uitleg werking

 

Dit is een hulpverlening aan huis voor gezinnen, als er zorgen zijn over de opvoedingssituatie of er zijn problemen met de opvoeding of het gedrag van thuiswonende kinderen/jongeren tot 18 jaar (voortgezet tot maximaal 25 jaar).

We werken zoveel mogelijk samen met alle gezinsleden tijdens wekelijkse begeleidingscontacten. Ook betrekken we mensen uit het sociale netwerk (school, familie, hulpverleners, diensten), omdat die een belangrijke rol (kunnen) spelen voor de kinderen of het gezin.

Monte Rosa biedt alleen de module contextbegeleiding laagintensief aan. Dat betekent begeleidingscontacten van gemiddeld 1 uur in de week.

 

Gezinnen die beroep doen op deze module krijgen steeds begeleiding van een vaste begeleider. De begeleider luistert naar vragen en zorgen van kinderen, jongeren, ouders en verwijzers. Samen met alle betrokkenen worden er begeleidingsdoelen opgesteld. Een begeleider gaat op zoek naar de eigen krachten van gezinnen en kijkt samen hoe deze kunnen worden ingezet om de beoogde doelen te bereiken.

 

Locatie

 

Deze begeleidingsvorm wordt aangeboden in De Vlieger, Slick '87, Jongerengroep Herent, Denoek en DeNiZ.