ERKENNING


Organisatie die volgende modules aanbiedt:

Module verblijf: 54

Module contextbegeleiding basisintensiteit: 57

Module contextbegeleiding autonoom wonen basisintensiteit: 6

Module contextbegeleiding SOFS: 6

 

SUBSIDIËRENDE INSTANTIE


Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

ALGEMENE DOELGROEP


Kinderen en jongeren van 3 tot 25 jaar (eventueel verlengbaar onder voorwaarden) uit verontrustende opvoedings- of leefsitiuaties.

Voorkeur aan gezinnen uit de regio.

Verbijf is niet rechtstreeks toegankelijk , dus alleen via de toegangspoort van integrale jeugdzorg (zie opnamebeleid).

Bij voorkeur een minimale motivatie van kinderen, jongeren en ouders, zeker bij +18j.

 

 

AFDELINGEN


  • 2 verticale groepen (+ 3 jarigen) te Kessel-Lo (Denoek en DeNiZ)
  • 1 verticale groep (+ 3 jarigen) te Deurne (De Vlieger )
  • 1 jongerengroep, met 2 studio’s (+ 14 jarigen) te Herent
  • 1 TCK, met studio’s (+ 17 jarigen), zij doen ook de begeleiding van CB AW ( +17-jarigen)
  • Contextbegeleiding vanuit alle afdelingen