Studiowonen/Kamertraining TCK

 

Uitleg werking

 

De module kamertraining biedt residentiele opvang aan jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Deze kinderen en jongeren verblijven (tijdelijk) in Monte Rosa onder toezicht en begeleiding van een hulpverlener. Typerend aan deze vorm van verblijf is dat er intensief gewerkt wordt aan het zelfstandig leren wonen.

Dit verblijf wordt steeds gecombineerd met de module contextbegeleiding. Deze module is voor kinderen en jongeren vanaf 17 jaar. Het verblijf kan maximaal verlengd worden tot de leeftijd van 25 jaar.

 

Het TCK combineert de veilige omgeving van de voorziening met de nodige ruimte om te experimenteren rond verschillende elementen van zelfredzaamheid. De jongere beschikt hiertoe over een bemeubelde studio waarop hij zelfstandig kan wonen. De begeleiding blijft evenwel dagelijks aanwezig. We begeleiden jongeren in het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn in functie van het zelfstandig wonen (koken, huishouden, geld beheren, dagstructuur, …)

De uitgangspunten voor de begeleiding binnen het TCK verschillen niet wezenlijk van deze in de leefgroepen. Het groepsgebeuren neemt evenwel af en er komt bijgevolg meer ruimte om individueel met de jongere te werken.

Afhankelijk van de situatie wordt bekeken hoe het studio wonen van de jongeren er uit zal zien. Sommige jongeren verblijven elke dag in het TCK, ook in de weekends en/of vakanties. Andere jongeren zijn slechts enkele dagen aanwezig of gaan in de weekends en/of vakanties (gedeeltelijk) naar huis.

 

Monte Rosa hecht veel belang aan een warm huis waar ieder kind zich mag en kan thuis voelen. Gezinnen die beroep doen op de module kamertraining krijgen steeds contextbegeleiding van een vaste begeleider en worden zoveel als mogelijk betrokken bij het leven in de leefgroep. De begeleider luistert naar vragen en zorgen van kinderen, jongeren, ouders en verwijzers. Samen met alle betrokkenen worden er begeleidingsdoelen opgesteld. Een begeleider gaat op zoek naar de eigen krachten van gezinnen en kijkt samen hoe deze kunnen worden ingezet om de beoogde doelen te bereiken.

Locatie

 

Deze begeleidingsvorm wordt aangeboden in Jongerengroep Herent en Slick ’87.

 

Hoe aanmelden of wie contacteren?


Neem gerust een kijkje voor meer info op onze aanmeldingspagina.